GIAO DịCH THEO TIN TứC — THU LợI NHUậN Từ GIAO DịCH VớI NGUồN CấP TIN TứC Có độ TRễ THấP

Giao dịch theo tin tức — Thu lợi nhuận từ giao dịch với nguồn cấp tin tức có độ trễ thấp

Giao dịch theo tin tức — Thu lợi nhuận từ giao dịch với nguồn cấp tin tức có độ trễ thấp

Blog Article

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhận ra tác động của những thay đổi toàn cầu đối với thị trường Ngoại hối (Forex/FX), thị trường chứng khoán và thị trường tương lai. Các yếu tố như quyết định lãi suất, lạm phát, doanh số bán lẻ, tỷ lệ thất nghiệp, sản xuất công nghiệp, khảo sát niềm tin của người tiêu dùng, khảo sát tâm lý kinh doanh, cán cân thương mại và khảo sát sản xuất ảnh hưởng đến chuyển động tiền tệ. Mặc dù các nhà giao dịch có thể theo dõi thông tin này theo cách thủ công bằng cách sử dụng các nguồn tin tức truyền thống, nhưng thu lợi nhuận từ giao dịch tự động hoặc thuật toán sử dụng nguồn cấp tin tức có độ trễ thấp là một phương thức giao dịch hiệu quả và dễ dự đoán hơn, có thể tăng lợi nhuận đồng thời giảm rủi ro.

Nhà giao dịch có thể nhận tin tức kinh tế, phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định, áp dụng các mô hình quản lý rủi ro và thực Helloện giao dịch càng nhanh thì họ càng có thể thu được nhiều lợi nhuận. Các nhà giao dịch tự động thường thành công hơn các nhà giao dịch thủ công vì quá trình tự động hóa sẽ sử dụng chiến lược giao dịch dựa trên quy tắc đã được thử nghiệm, sử dụng các kỹ thuật quản lý tiền và quản lý rủi ro. Chiến lược sẽ xử lý các xu hướng, phân tích dữ liệu và thực hiện các giao dịch nhanh hơn con người không có cảm xúc. Để tận dụng nguồn cấp tin tức có độ trễ thấp, điều cần thiết là phải có nhà cung cấp nguồn cấp tin tức có độ trễ thấp phù hợp, có chiến lược giao dịch phù hợp và cơ sở hạ tầng mạng chính xác để đảm bảo nguồn tin có độ trễ nhanh nhất có thể nhằm đánh bại đối thủ trên các mục nhập đơn đặt hàng và thực hiện hoặc thực hiện.

Nguồn cấp tin tức có độ trễ thấp hoạt động như thế nào?

Nguồn cấp tin tức có độ trễ thấp cung cấp dữ liệu kinh tế quan trọng cho những người tham gia thị trường tinh vi, những người ưu tiên hàng đầu cho tốc độ. Trong khi phần còn lại của thế giới nhận được tin tức kinh tế thông qua nguồn cấp dữ liệu tin tức tổng hợp, dịch vụ văn phòng hoặc phương tiện truyền thông đại chúng như trang Website tin tức, đài phát thanh hoặc truyền hình tin tức có độ trễ thấp, các nhà giao dịch tin tưởng vào việc cung cấp nhanh như chớp các bản phát hành kinh tế quan trọng. Chúng bao gồm số liệu việc làm, dữ liệu lạm phát và chỉ số sản xuất, trực tiếp từ Cục Thống kê Lao động, Bộ Thương mại và Phòng Báo chí Kho bạc trong một nguồn cấp dữ liệu có thể đọc được bằng máy được tối ưu hóa cho các nhà giao dịch thuật toán.

Một phương pháp kiểm soát việc phát hành tin tức là cấm vận. Sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ đối với sự kiện tin tức, các phóng viên nhập dữ liệu phát hành ở định dạng điện tử, dữ liệu này sẽ được phân phối ngay lập tức ở định dạng nhị phân độc quyền. Dữ liệu được gửi qua các mạng riêng tới một số điểm phân phối gần các thành phố lớn khác nhau trên thế giới. Để nhận được dữ liệu tin tức nhanh nhất có thể, nhà giao dịch cần sử dụng nhà cung cấp tin tức hợp lệ có độ trễ thấp đã đầu tư allniche nhiều vào cơ sở hạ tầng công nghệ. Dữ liệu bị cấm vận được yêu cầu bởi một nguồn không được xuất bản trước một ngày và thời gian nhất định hoặc trừ khi các điều kiện nhất định đã được đáp ứng. Các phương tiện truyền thông được đưa ra thông báo trước để chuẩn bị cho việc phát hành.

Các hãng thông tấn cũng có các phóng viên trong các phòng báo chí của Chính phủ được niêm phong trong thời gian khóa xác định. Các khoảng thời gian khóa dữ liệu chỉ đơn giản là điều chỉnh việc phát hành tất cả dữ liệu tin tức để mọi cửa hàng tin tức phát hành dữ liệu đó đồng thời. Điều này có thể được thực Helloện theo hai cách: “Nhấn ngón tay” và “Nhả công tắc” được sử dụng để điều chỉnh việc nhả.

Nguồn cấp tin tức có các tin tức kinh tế và công ty có ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trên toàn thế giới. Các chỉ số kinh tế được sử dụng để hỗ trợ các quyết định giao dịch. Tin tức được đưa vào một thuật toán phân tích cú pháp, tổng hợp, phân tích và đưa ra khuyến nghị giao dịch dựa trên tin tức. Các thuật toán có thể lọc tin tức, tạo ra các chỉ số và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định trong tích tắc để tránh những tổn thất đáng kể.

Các chương trình giao dịch phần mềm tự động cho phép đưa ra các quyết định giao dịch nhanh hơn. Các quyết định được đưa ra trong vài phần triệu giây có thể tương đương với một lợi thế đáng kể trên here thị trường.

Tin tức là một chỉ báo tốt về sự biến động của thị trường và nếu bạn giao dịch theo tin tức, cơ hội sẽ tự xuất hiện. Các thương nhân có xu hướng phản ứng thái quá khi một báo cáo tin tức được công bố và phản ứng kém khi có rất ít tin tức. Tin tức có thể đọc được bằng máy cung cấp dữ liệu lịch sử thông qua các kho lưu trữ cho phép các nhà giao dịch kiểm tra lại các biến động giá so với các chỉ số kinh tế cụ thể.

Mỗi quốc gia phát hành tin tức kinh tế quan trọng trong những thời điểm nhất định trong ngày. Các nhà giao dịch nâng cao phân tích và thực hiện các giao dịch gần như ngay lập tức khi thông báo được đưa ra. Phân tích tức thời được thực Helloện thông qua giao dịch tự động với nguồn cấp tin tức có độ trễ thấp. Giao dịch tự động có thể đóng vai trò là một phần trong chiến lược quản lý rủi ro và tránh thua lỗ của nhà giao dịch. Với giao dịch tự động, các thuật toán và kiểm tra ngược lịch sử được sử dụng để chọn các điểm vào và thoát tối ưu.

Thương nhân phải biết khi nào dữ liệu sẽ được phát hành để biết khi nào nên theo dõi thị trường. Chẳng hạn, dữ liệu kinh tế quan trọng ở Hoa Kỳ được công bố từ eight:thirty sáng đến 10:00 sáng theo giờ EST. Canada công bố thông tin từ seven:00 sáng đến 8:30 sáng. Vì các loại tiền tệ trải rộng trên toàn cầu nên các nhà giao dịch luôn có thể tìm thấy một thị trường mở và sẵn sàng để giao dịch.
Report this page